1про, що заблоковано або чому пручаютьсяЕнергії, у звичайних умовах описувані цією картою, виявляються заблоковані або подавлені; їх заперечують, відкидають або їм пручаються. Залежно від обставин це може бути нормальний, здоровий процес або, навпаки, прояв тривоги й страху.

Наприклад, перевернена Вісімка Кубків може означати проблему самітності, утруднення з відпусткою або подавлене-ное прагнення до внутрішньої мандрівки.

З іншого боку, не піддавшись бажанню втекти, ви можете упорядкувати своє поточне оточення й зробити його знову комфортним.

Переверну-Тий Суд може вказувати на опір потреби дійство-вать або зовсім справедливе ігнорування осуду й критики із чиєїсь сторони2.Те, що проектуєУ кверента може бути схильність проектувати психологічний матеріал, що заперечується, на інші.

Це можуть бути як ті качес-тва, якими він захоплюється, так і ті, які ненавидить.

Пе-Ревернутий Імператор може говорити про проекцію власної підпиляної агресивності на когось, хто неправильно або нееф-фективно відправляє владні повноваження.

Або, навпроти, про чрез-мірної ідеалізації його сили й авторитету 3. Те, що відкладено, недоступно або важкоДля розглянутого питання можуть бути характерні коливання, невизначеність, неприступність або зовнішні дротики.

Якщо пе-ревернутими виявилося багато карт, зміни займуть більше часу, чим очікувалося.

Можливо, це говорить про те, що варто почекати, тому що відстрочка приведе до більше вдалої можливості.

Переверну-Ті Тузи або Колесо Фортуни цілком можуть повідомляти про зміни, до-торі вже на підході, але всі ніяк не можуть початися.

Початковий ним-пульс може залежати від ясності вибору, додаткових зусиль або усвідомленості дій індивідуума в досягненні мети.

Це може бути вибоїста дорога, повна перешкод і вибоїн.

Енергія тече не так вільно, як могла б.

І все-таки не завжди буде правильно пе-реворачивать вашу Трійку Кубків у пряме положення, хоча в цей момент поруч із вами немає друзів.

Якщо в розкладі при цьому присутству-ет Пустельник, можливо, вам варто звернути погляд усередину.

Один раз я одержала перевернену Трійку Кубків, що говорила про те, що кверент припинив тусоваться й пити зі своїми развеселими приятелями.

Будучи переверненої, ця карта вказує відразу й на зловживання спиртним, і на відхід від спілкування з колишніми друзями4.Внутрішнє, несвідоме, особисте енергія, ЩоПредставляється картою, працює на несвідомому, внутрішньому, особистому рівні, а не на свідомому, зовнішньому, обще-ственном.

Приміром, перевернена Двійка Кубків може говорити про внутрішню полярність і про відносини «я» із чоловічим або дружин-ским принципом усередині.

Не забувайте при цьому, що якщо енергія дійсно перебуває на несвідомому рівні, кверент мо-жет і не підозрювати об неї існуванні5.Молодик, або Чорна Місяць (у круглих колодах)Цей розділ заснований на круглих колодах, при роботі з котори-мі значення карти міняється залежно від її орієнтації в просторі.

Більшість цих колод носить феміністський ха-рактер, вони орієнтовані на поклоніння Богині, що прекрасно гармоніює з концепцією місячних циклів юнгианского астроло-га-гуманіста Дейна Рудьяра.

Коротенько перевернена карта означає молодика, або Чорний Місяць: усе, що несвідомо, інстинктивно, сховано.

Це момент внутрішнього зачаття, концептуалізації й нового формування.

Коли вершина карти звернена вліво, це вказує на молодий або зростаючий місяць, що символізує ріст, навчання, розвиток, дослідження.

Коли верх - це означає повню, тобто повністю усвідомлену, розвинену й ситуацію, що піддається аналізу.

Якщо вершина вказує вправо, виходить, прийшов час учити, віддавати й зваді-делять накопичене.

Коли вона повертається долілиць, настає настав час відпустити те, що вже не потрібно або має потребу в трансформації.

Таким чином, чверті кола представляють фази зростаючого й убутного місяця6.Прорив, переворот, відмова, зміна напрямкуМожливо, кверент саме проходить поворотну крапку, пита-ется вийти з підпілля, вирватися на волю, позбутися від того, на що вказує карта.

Також це може означати закінчення або зміна ситуації, ослаблення вимог або зміну направле-ния.

Так, наприклад, перевернена Вісімка Мечів говорить про те, що пута й препони готові звалитися, а завіса, що не дає бачити шлях, готова впасти з око, щоб відкрити вам нове бачення пер-спективи.

На переверненій Десятці Жезлів кверент скидає тяжкий тягар відповідальності7.Заперечення прямого значення; недолік  енергії, щопредставляється їм,Іноді можна використовувати стандартне тлумачення прямої карти, додавши до нього «не» або «ні».

До прикметників можна додавати негативну частку «не».

Перевернений Імператор у такому випадку буде означати «не авторитарні й не-мужні дії».

Стежите, щоб це не привело до категоричних, надмірно детерміністським або негативним реакціям.

Якось раз обдарована численними талантами жінка при-ішла на гадання з питанням, чого хоче від її Дух: ким вона повинна бути й що їй для цього робити.

Прийшов цілий ряд приголомшливих Старших Арканів - і всі перевернені.

Я зрозуміла, що Таро ре-комендовало їй не ототожнювати себе з масками вчителя, худож-ника або коханки, тому що її щире духовне призначення перевершувало всі ці ролі.

Іншими словами, завдання полягала в тому, щоб не обмежувати себе певними іпостасями8. Надлишкове, надмірне або, навпаки, недостатній прояв енергіїПеревернене положення може підсилювати або, навпроти, ос-лаблять значення карти, а також доводити його до крайності й з.

Занадто мало або занадто багато, недо - або пе-реразвитое, незріле або, навпаки, старезне.

У психологічному аспекті вона може вказувати на недостатню або избиточ-ную компенсацію або ж на тенденцію кидатися із крайності в крайність.

Кверент звичайно в стані визначити, у який із двох крайностей він перебуває в цей момент, оскільки вони доступні усвідомленню (якщо тільки в справу не втручається фактор заперечення).

9.Неправильне використання енергії, рух у невірному напрямкуПеревернена карта може означати фальшстарт, невірне опре-розподіл строків, неправильне використання енергії або ресурсу.

Так, перевернена Шістка Пантаклей говорить про розтрату грошей; перевернена Сімка Мечів - про неправильно обрану страту-гии або об'єкті вірності - можливо, ті, хто здаються «ворогами», такими не є10.Повторні дії, нові спробиЧасто перевернені карти говорять про те, що потрібно зробити нову спробу, взяти назад слово, скасувати домовленість, переглянути свої погляди на що-небудь, змінити ухвалене рішення.

Префікса «ре-» і «пері-» звичайно означають рух назад, відступ, протиставлення, заперечення або нову спробу.

В астрології це ще й ретроградний рух планети, під час якого створюється враження, що планета рухається через Зодіак у зворотному напрямку, і ми пересмат-риваем, переосмислюємо, а нерідко й переробляємо те, що було зроблено раніше.

Перевернений Маг може означати відмову від свого наміру.

Перевернена Сімка Жезлів - перегляд рішення відстоювати свою територію й відбивати наносимі удари  11. Виправлення й зцілення: хвороба й лікиПеревернені карти можна розглядати одночасно як хворобу (або але меншій мері як стрес, що може до неї привести) і як ліки від її: «Що тебе не вб'є, то тебе ис-цілить».

Згідно «Словнику американської спадщини», ліки є «засіб, використовуваний для відновлення здоров'я», що діє як коректор або контрагент, тим самим исправ-ляя те, що неправильно.

Існує також алхимический процес, іменований ректифікацією й представляющий собою очищення речовини за допомогою дистиляції й нового додавання правиль-ного кількості рідини.

В електротехніку «ректифікувати» означає перетворювати змінний струм у постійний.

Слово ліки (remedy) походять від кореня, що означає «вживати правильних заходів проти чого-небудь».

Корінь тіdiдає також гла-сил «медитировать, міркувати» (meditate), що припускає, що целительство й споглядання завжди були самим безпосереднім образом зв'язані між собою.

Іноді, глибоко поринувши в перевернені карти, вишукуючи причини, а не наслідку, ретельно ис-випливаючи всі крайності, ми можемо проникнути на ту сторону.

Інші ідеї щодо здоров'я, ліків і їхнього зв'язку з переверненими картами ви знайдете у введенні.

Техніки «ректифікації» пері-вернутих карт будуть наведені в цій главі трохи позднее.

 12. Нетрадиційне, шаманське, магічне, гумористичнеЯкщо прямі карти описують традиційну мудрість, то у ве-дении перевернених виявляється нетрадиційна.

Вона ставить під питання всі передумови, на які вказують прямі тлумачення карт.

Вони ніколи не діють прямо, їхні шляхи звичайно обхідні й дивні.

У кожної карти є таємниця, у яку можна проникнув-нуть, - потрібно тільки заглянути під маску того, що здається.

У пе-ревернутих карт є й свої специфічні хитрості.

Часто для їхнього розуміння необхідно здорове почуття гумору: вам радять не сприймати сформовану ситуацію надто серйозно.

Так, пе-ревернутий Иерофант із усією очевидністю представляє « енер-гию койота»: мудрість і духовність, що можуть проявлятися в совер-шенно несподіваних формахШаманський і магічний підхід вимагає, щоб ви ввійшли в кар-ту й, подібно Алісі, відправилися в подорож по країні чудес, щоб принести назад на світло дня яке-небудь життєво важливе послання або просто нове розуміння ситуації.

Для цього необхо-димо побачити, що відбувається з нової крапки зору, що відрізняється від звичному, властивої миру повсякденності, і прийняти той факт, що речі, звичайно сприймані нами як метафори, є живаючи реальність, а те, що ми звичайно кличемо реальністю - не більш ніж сон.

Саме таке світосприймання характерно для так званих езотерических, тобто таємних або схованих навчань.

 


Загадкове і Таємниче:
1.Тпро, що заблоковано або чому пручаютьсяЕнергії, у звичайних умовах описувані цією картою, виявляються заблоковані або подавлені; ї
Старші аркани (Козирі).0. Блазень у Таро ТотаОсновне значення:Споконвічний потенціал. Творчий хаос. Безтурботність
Туз Жезлів у Таро ТотаОсновне значення:Спалах натхнення. Підбадьорюючий початок чогось нового. Сила волі. Рішучість
Туз Мечів у Таро ТотаОсновне значення: Джерела свідомості. Інтелектуальні інтереси. Спрага знань. Аргументація. З'ясування чого-небуд
Туз Дисків у Таро ТотаОсновне значення:Джерело матерії. Достаток. Багатство. Матеріальне
Туз.Дівчина Туза Води дуже романтична й готова відправитися в подорож. Вона не робить враження активної особи. Вона вміє

Таро